Το Ε.Ε.Α. στην Ισπανία: «Σειρά σημαντικών επαφών με το Επιμελητήριο Βαρκελώνης και με φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας»

Το Ε.Ε.Α. στην Ισπανία: «Σειρά σημαντικών επαφών με το Επιμελητήριο Βαρκελώνης και με φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας»

Αποστολή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας προς όφελος της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας,...