Τροποποίηση Βαθμολογικού Πίνακα κατάταξης & απορρίψεων επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ

Τροποποίηση Βαθμολογικού Πίνακα κατάταξης & απορρίψεων επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ

Ανακοινώθηκε η τροποποίηση της απόφασης (ΥΠΑΝΕ 5508/1031/Α2/23.09.2019) του Βαθμολογικού Πίνακα Κατάταξης & απορρίψεων επενδυτικών σχεδίων στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και...