Απόφαση 4ης τροποποίησης της Δράσης “Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (Clusters)” των ΠΕΠ Αττικής

Απόφαση 4ης τροποποίησης της Δράσης “Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (Clusters)” των ΠΕΠ Αττικής

Δημοσιεύθηκε η απόφαση (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2436/01.08.2019) της 4ης τροποποίησης της δράσης «Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας...
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»: Οδηγίες υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που δημοσιεύουν ή όχι ισολογισμούς στο ΓΕΜΗ

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»: Οδηγίες υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που δημοσιεύουν ή όχι ισολογισμούς στο ΓΕΜΗ

Οδηγία αναφορικά με τις επιχειρήσεις της δράσης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), οι οποίες δημοσιεύουν ή όχι ισολογισμούς στο...