Επικαιροποίηση διευκρίνισης για συμπλήρωση αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας ΜμΕ» του ΕΠΑνΕΚ

Επικαιροποίηση διευκρίνισης για συμπλήρωση αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας ΜμΕ» του ΕΠΑνΕΚ

Δημοσιεύθηκε για τις αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται το 2020 στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ...