Ανακοίνωση από το Ε.Ε.Α. για την εξυπηρέτηση των μελών του

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

Σύμφωνα με τα ειδικά μέτρα που ελήφθησαν για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής από 5/10/2020, το Ε.Ε.Α. ενημερώνει το συναλλασσόμενο κοινό ότι θα εξυπηρετείται διαδικτυακά (μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Επιμελητηρίου και στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. για θέματα εταιρειών) ή τηλεπικοινωνιακά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να προσέρχεται στον φορέα, μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού).

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι κατά την παραμονή στους χώρους του Επιμελητηρίου είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και η τήρηση της ελάχι-στης απόστασης (1,5μέτρο).

Στην οθόνη οδηγιών υπάρχουν οι εξής διαθέσιμες επιλογές:

 

Για την Υ.Μ.Σ., τα αιτήματα μπορούν να απευθύνονται, εφόσον υπάρχουν θέματα, που άπτονται διευκρινίσεων, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

 [email protected]       τηλ.: 210 3380247

                                     210 3380212

 

 

Για θέματα Γ.Ε.ΜΗ στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]                      τηλ.: 210 3380200 (επιλογές 1 και 2)

                                                        210 3380229

                                                        210 3380239  

                                                        210 3380263

                                                        210 3380225  

 

Για θέματα μητρώου στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]                      τηλ.: 210 3380200 (επιλογές 1 και 2)

                                                        210 3380269

                                                        210 3380249

                                                       210 3380274

Για θέματα σύστασης – τροποποίησης ασφαλιστικών ή μεσιτικών εταιρειών:

[email protected]                                          210 3380251

 

Για θέματα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

[email protected]                             τηλ: 210 3380252

[email protected]                                210 3380227

[email protected]                                  210 3380262  

 

Για το τμήμα επαγγελματικών θεμάτων (σεμινάρια κλπ):

[email protected]                              τηλ: 210 3380276

[email protected]                                 210 3380288 (Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας)

[email protected]                               210 3380279 (Σεμινάρια Ε.Φ.Ε.Τ.)

 

Για κοινοτικά προγράμματα:

[email protected]                    τηλ: 210 3380236

[email protected]                              210 3380279

 

Για θέματα μηχανογράφησης απευθυνθείτε στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]               τηλ: 210 3380214

[email protected]                                210 3380233

[email protected]                                    210 3380234

[email protected]                                   210 3380232

 

Για λογιστήριο (προμηθευτές):  

[email protected]                       τηλ: 210 3380220

[email protected]                              210 3380222