ΕΠΑνΕΚ-«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»: Tροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων

ΕΠΑνΕΚ-«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»: Tροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων

Τέταρτη (4η) τροποποίηση της με Α.Π. 6129/852/Α3/20.11.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς...
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»: Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»: Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Ανακοινώθηκε Απόφαση Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» μέχρι την...