Άρθρο του συνεργάτη του Ε.Ε.Α. Δ. Μπούρλου για τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών με μείωση κατά 25%

Άρθρο του συνεργάτη του Ε.Ε.Α. Δ. Μπούρλου για τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών με μείωση κατά 25%

Τους τελευταίους τρεις μήνες, στα πλαίσια της ελάφρυνσης από οικονομικές υποχρεώσεις, παρασχέθηκε δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους, συμμετέχοντες σε εταιρείες...